Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του συλλόγου έχει ως εξής:

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
17:00 Kali
17:00 - 18:00
18:00 Shito Ryu
Αρχάριοι
18:00 - 19:00
Kick Boxing
18:00 - 19:00
Shito Ryu
Αρχάριοι
18:00 - 19:00
Kick Boxing
18:00 - 19:00
Shito Ryu
Αρχάριοι
18:00 - 19:00
Kick Boxing
18:00 - 19:00
19:00 Shito Ryu
Ημιπροχωρημένοι
19:00 - 20:00
Brazilian
Ju Jutsu
19:00 - 20:30
Shito Ryu
Ημιπροχωρημένοι
19:00 - 20:00
Brazilian
Ju Jutsu
19:00 - 20:30
Shito Ryu
Ημιπροχωρημένοι
19:00 - 20:00
Brazilian
Ju Jutsu
19:00 - 20:30
20:00 Shito Ryu
Προχωρημένοι
20:00 - 21:30

Shito Ryu
Προχωρημένοι
20:00 - 21:30

Shito Ryu
Προχωρημένοι
20:00 - 21:30

21:00
Ju Jutsu
20:30 - 22:00

Ju Jutsu
20:30 - 22:00

Ju Jutsu
20:30 - 22:00
22:00

© 2007 - 2012 Ζεύκειος Αθλητικός Σύλλογος