Ο Ζεύκειος Αθλητικός Σύλλογος ιδρύθηκε από το Δημήτριο Ζεύκη και τους εγγύτατους μαθητές του και φίλους του εις μνήμην του πατέρα του, Γεωργίου Ζεύκη.

O Σύλλογός μας είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Καράτεντο Σιτοκάι, η οποία είναι μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Shito Ryu Καράτεντο.

© 2007 - 2012 Ζεύκειος Αθλητικός Σύλλογος