Η συνολική έκταση του Ζεύκειου Αθλητικού Συλλόγου είναι 300 τ.μ. Περιλαμβάνει το κύριο dojo, το οποίο είναι στρωμένο με τατάμι και καταλαμβάνει έκταση 160 τ.μ., καθώς και ένα βοηθητικό dojo, επίσης στρωμένο με τατάμι, με εμβαδόν 30 τ.μ.

Ο Σύλλογος διαθέτει επίσης χώρο 20 τ.μ. με βάρη βοηθητικά για τις πολεμικές τέχνες και χώρο υποδοχής και αναμονής 20 τ.μ.

Τέλος, τα αποδυτήρια ανδρών και γυναικών βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους και διαθέτουν ντους με ζεστό νερό.



© 2007 - 2012 Ζεύκειος Αθλητικός Σύλλογος